Skład

Skład Rady Osiedla Mikuszowice Śląskie
 
 
 
Wiesław Gęga                przewodniczący
Wojciech Gryboś            z-ca przewodniczącego
Renata Nawrocka           sekretarz
Helena Strupczewska     skarbnik

   Członkowie Rady:

Piotr Bartoszek
Urszula Jurasz
Czesław Kanik
Ewelina Pietras
Juliusz Skrzyński
Sylwia Strupczewska
Elżbieta Tomczak
Tomasz Wiesner

  Komisja Rewizyjna:

Wiesława Draszek
Mirosław Gębala        
Tomasz  Willinger        

 e-mail: radaosiedla@mikuszowice.pl

 

informacje o zebraniach w zakładce 'kontakt' !!