Skład

Skład Rady Osiedla Mikuszowice Śląskie kadencja 2015/2019

Jerzy Bauer                   przewodniczący
Juliusz Skrzyński           z-ca przewodniczącego
Renata Nawrocka          sekretarz
Ewelina Maciuszek       skarbnik

   Członkowie Rady:

Elżbieta Tomczak
Jadwiga Lipecka
Elżbieta  Jakubiec
Andrzej Nycz
Antoni Ryłko
Gustaw Majer
Piotr Bartoszek
Arkadiusz Trząski

  Komisja Rewizyjna:

Anna Czak-Pyś
 Mirosław Gębala        
Tomasz  Willinger        

                                                           radaosiedla@mikuszowice.pl

informacje o zebraniach w zakładce 'ogłoszenia' !!