Skład

Skład Rady Osiedla Mikuszowice Śląskie kadencja 2015/2019

W związku z objęciem przez  Pana Jerzego Bauera funkcji Radnego Miejskiego ,rezygnacji Pani Eweliny Maciuszek oraz wygaśnięcia mandatu Ś.p. Pana Antoniego Ryłko nastąpiły zmiany w zarządzie RO

Gustaw Majer                 przewodniczący
Juliusz Skrzyński            z-ca przewodniczącego
Renata Nawrocka           sekretarz
Elżbieta Tomczak           skarbnik

   Członkowie Rady:

Jadwiga Lipecka
Elżbieta  Jakubiec
Andrzej Nycz
Piotr Bartoszek
Arkadiusz Trząski
Wiesław Gęga
Tomasz Wizner

  Komisja Rewizyjna:

Anna Czak-Pyś
Mirosław Gębala        
Tomasz  Willinger        

                                                           radaosiedla@mikuszowice.pl

informacje o zebraniach w zakładce 'ogłoszenia' !!