Konsultacje Społeczne

Od 15 lutego 2020 r. rozpoczęły się konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej w Bielsku-Białej zmieniającej uchwałe w sprawie określenia odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomosci i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi.

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłaszania uwag dostępne są na stronie:

https://bielsko-biala.pl/konsultacje-spoleczne-projektu-uchwaly-rm-w-bielsku-bialej-zmieniajacej-uchwale-w-sprawie