Budżet Obywatelski na 2021

Gorąco zachęcamy naszych mieszkańców do składania propozycji projektow do Budżetu Obywatelskiego na rok 2021.

Haromonogram działań:

https://obywatelskibb.pl/aktualnosci/20200210/114/budzet_obywatelski_bielskabialej_na_2021_harmonogram_dzialan.html